Tyrolerhuset

Nybrovej 315 i Lyngby


Tyrolerhuset 1

Kanoer 1 Tyrolerhuset 2 Tyrolerhuset 3

Booking af kanoer og lokaler sker nu på Gladsaxe kommunes hjemmeside (klik her)
Henvendelse vedr. Tyrolerhuset kan rettes til
Jens Amundsen
Naturmedarbejder
Gladsaxe Kommune
Mail: jenamu@gladsaxe.dk
Mobil: 2463 2816

Sådan er søfærdselsreglerne

Der er højre-trafik på vandet
Ubetinget vigepligt på kaproningsbanerne (Bagsværd sø)
Sejllads i siv og åkander er ikke tilladt
Åkander er fredet
Hunde må ikke medtages
Pas på fugle og andet dyreliv
Ingen grill og båltænding
Affald må ikke efterlades i naturen
Undgå støjende adfærd
Vis hensyn til andre - enhver skade forvoldt af lejer, er lejeren personlig ansvarlig for.

***************************************************

 Bådfarten på Søerne ved Lyngby

Nørreskoven, KolleKolle Slette og Åsevang